EFICIÈNCIA DE RECURSOS

Tenim equips dissenyats per a gestionar alguns aspectes del reg com, per exemple, el moment en el qual es fa, l’àrea a regar i la durada. És una eina molt pràctica i beneficiosa perquè estalvia temps i preocupacions, però a la mateixa vegada ens ajuda a reduir al màxim el consum.
Per a aconseguir un bon maneig de reg és necessari comptar amb un mapa o pla de sòls on s’agrupin els sectors similars quant a les propietats físiques del sòl que definiran la quantitat d’aigua fàcilment aprofitable per les plantes o el sembrat.