Sistemes de reg

Reg per aspersió

Permet una bon direccionament i distribució de l’aigua amb gran abast. Ideal per a cultius de panís (blat de moro), gra (blat, ordi…), grans extensions d’hortalisses i també llegums.

Reg per microaspersió

Permet una gran superfície d’infiltració amb molt bona distribució d’aigua, a més d’un tamany de gota molt fi que proporciona protecció antigelada. Aquestes característiques el fan ideal tant per a fruiters com per hortalisses.

Reg per goteig superficial

Màxima eficiència d’ús de l’aigua al mateix temps que es permet una alta freqüència de reg. La seva aplicació principal són els arbres fruiters. Són ideals per fer aportacions de fitosanitaris i adobs.

Reg per goteig subterrani

Funciona igual que el reg per goteig però s’enterra a diferents profunditats. Comporta molts avantatges com l’estalvi d’aigua, fertilitzants i altres productes, la reducció de males herbes, la millora de l’arrelament i la facilitat d’accés per dins la finca. A més, permet treballar amb aigües residuals i amb altes dureses.

Reg per nebulització

El millor sistema si es cultiva a partir de llavors, ja que permet emetre gotes encara més fines que els microaspersors, que es distribueixen de manera suau i uniforme sobre els suports de cultiu.

Pivots

La seva aplicació principal és abaratir costos quan es treballa amb grans superfícies de terreny. A més a més, permeten fer aportacions de fitosanitaris i adobs amb una eficiència molt elevada.

Reg per hortícoles i hivernacles

Les condicions peculiars dins d’un hivernacle (no s’hi donen fenòmens atmosfèrics habituals com el vent) requereixen un tamany de gota molt fi. Com que en molts casos tenim les plantes en alvèols separats, es necessita molt bona distribució.

water summer agriculture grass

Reg per inundació

El reg per inundació tradicional permet un augment important del rendiment. Utilitzant canonades amb baixos coeficients de fricció, i també automatitzacions de comportes, pantans i reservoris aconseguim un sistema molt més eficient.

%d bloggers like this: