NOTÍCIES

No et perdis totes les novetats, fires i esdeveniments pròxims.

Nosaltres estem al dia, i tu?

ESTALVI D'ENERGIA

La millora d’eficiència en el regadiu suposa un estalvi de fins al 20% a la factura energètica de les comunitats de regants

La disminució del consum energètic es considera que pot realitzar-se mitjançant dos aspectes:

a. Per la disminució de consums d’aigua a conseqüència d’un millor coneixement de les necessitats a través dels Serveis d’Assessorament al Regant i per la reestructuració o modernització amb canvi de sistema de reg. Té major efecte en els regadius en els quals es considera la possibilitat d’un canvi del sistema de reg (pot passar l’eficiència de 0,4 fins a 0,75) i els que es troben amb escàs percentatge de revestiment de les seves xarxes en l’actualitat (poden millorar l’eficiència de 0,4 a 0,6).b. Per la correcta adequació del sistema de bombament, tant en els nous regadius com en la modernització, referent als següents conceptes:

• Introducció de variadors de freqüència per a funcionament de bombes en règim variable.

• Millora de rendiments en els equips d’impulsió.

• Automatització dels sistemes de comandament, maniobra i control.

• Possibilitat de construcció de dipòsits operatius, en casos determinats.

• Disseny de xarxes optimitzades energèticament.

• Millora del factor de potència.

• Elecció de la tarifa més adequada.

EFECTIVITAT AMB L'AIGUA

Una eficient gestió de l'aigua, permet incrementar considerablement la productivitat del cultiu.

L’eficient gestió de l’aigua és un factor “clau” per obtenir la màxima productivitat en el cultiu de l’ametller, a partir de la dotació d’aigua de reg de què es disposi en una determinada zona productora. Els resultats obtinguts en tres anys en la finca experimental que la Diputació de Lleida té a Maials (Segrià), on s’estudia -amb el suport de l’IRTA- la resposta de l’ametller a partir de l’aplicació de diferents dotacions de reg, posen de relleu que com més aigua s’aplica a aquest cultiu major és el rendiment que s’obté dels arbres. Així, amb una dotació d’uns 6.500 m3/ha i any, que seria la màxima que permet el Segarra-Garrigues, es poden assolir uns 2.500-3.000 quilos d’ametlla en gra per ha i any, tot i que la voluntat és superar aquesta xifra en els pròxims anys amb els arbres en plena producció i una més acurada gestió hídrica. Cal tenir en compte que els rendiments de l’ametller en zones de secà de Lleida es mouen entre els 200 i els 250 quilos per hectàrea i any. Les bones expectatives aconseguides fins al moment constaten la rendibilitat del conreu de l’ametlla en regadiu.

CUIDEM EL MEDI AMBIENT

El reg per degoteig és un mètode de reg localitzat  gota a gota que permet una aplicació òptima de l’aigua, líquid indispensable per al correcte desenvolupament i benestar dels diferents tipus de cultius. Malgrat la situació d’alerta que existeix entorn de l’aigua i les possibilitats d’escassetat, s’han d’adoptar formes de producció i mètodes sustentables, entre els quals entra aquest tipus de reg; tecnologia que ajuda a incrementar l’eficiència en l’ús d’aquest recurs natural per a l’agricultura aconseguint una major, millor i més conscient producció.

 

La gestió del reg es realitza de manera que es pugui compatibilitzar amb un bon estat del medi ambient, i per a això s’han incorporat noves tecnologies que permeten monitorar els recursos i així tenir un control i gestió exhaustiu d’aquests. Una bona gestió de l’aigua beneficiarà sempre al medi ambient i a la producció. Estudis de la Universitat Politècnica de Cartagena mostren que el regadiu i el medi ambient són totalment compatibles si existeixen les infraestructures necessàries.
 

EFICIÈNCIA DE RECURSOS

Tenim equips dissenyats per a gestionar alguns aspectes del reg com, per exemple, el moment en el qual es fa, l’àrea a regar i la durada. És una eina molt pràctica i beneficiosa perquè estalvia temps i preocupacions, però a la mateixa vegada ens ajuda a reduir al màxim el consum.
Per a aconseguir un bon maneig de reg és necessari comptar amb un mapa o pla de sòls on s’agrupin els sectors similars quant a les propietats físiques del sòl que definiran la quantitat d’aigua fàcilment aprofitable per les plantes o el sembrat.